الاه السنة

الاه السنة محاط بالفصول الاربعة.
منتصف القرن الثاني الميلادي.
دار موكب ديونيزوس

 

 

Le génie de l’année entouré des saisons de quatre saisons.

Milieu II è.s.ap.J.C.

Maison de la Procession dionysiaque.

 

 

The genious of the Year surrounded by the four Seasons.

Middle of 2nd c.A.D

Maison de la Procession dionysiaque.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *